GF 16x24

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wystawy Wystawiamy Wystawa "Nasze podróże małe i duże"

Wystawa "Nasze podróże małe i duże"

Email Drukuj PDF

. Wystawa: "Nasze podróże małe i duże"

Dnia 27 lutego 2019r. w gmachu Biblioteki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul.Ku Słońcu w Szczecinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej naszej grupy GF 16x24.

Temat wystawy to:” Nasze podróże małe i duże”. Prace zostały wybrane spośród różnych zdjęć członków Grupy drogą głosowania. Po starannej obróbce, wydruku przez zawodową pracownię fotograficzną oraz oprawieniem w stosowne ramki zostały kilka dni wcześniej zawieszone na ścianach biblioteki. Nieco wcześniej, w dniu wernisażu zebrała się grupka chętnych do przygotowania poczęstunku czyli słodyczy i napojów podane w  elegancki sposób.

Punktualnie o godz.18.00, kierownik naszej grupy Mirosław Kachnowicz wraz z Bożeną Żylińską i Romą Kotkowską wespół z  Dyrektorkami Biblioteki ZUT Paniami mgr inż. Anną Grytą i mgr Anną Grzelak-Rozenberg oraz kustoszem Panią mgr Agnieszką Bajdą zaingerowali otwarcie wernisażu.

Były serdeczne słowa powitania skierowane do licznie zgromadzonych sympatyków, znajomych i członków rodzin. Gorące podziękowania dla Pań z Dyrekcji Biblioteki ZUT oraz wszystkich, którzy wnieśli wkład w organizację wystawy. Gratulujemy wszystkim autorom prac. Przedstawicielki Dyrekcji Biblioteki ZUT także podziękowały za dotychczasową dobrą współpracę i zapraszały do dalszej w przyszłości. Były okolicznościowe róże, wspólne zwiedzanie wystawy złożonej z 38 prac członków naszej grupy

Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze i dyskusjach przy oglądaniu prezentowanych prac

Tekst opracowała Jola Catewicz, zdjęcia Roman Majchrzycki i Marian Kowalski..