JUBILEUSZ 35-LECIA SUTW - 10.06.2013

Drukuj

 

Poniedziałek godzina 17.00, sala filharmonii wypełniona po brzegi słuchaczami uniwersytetu i zaproszonymi gośćmi. Na holu wystawione prace malarskie, fotograficzne naszej grupy, rękodzieła , albumy uniwersytetu. Na scenie konferansjerzy: Pani Barbara i Pan Czesław Kramarz sprawnie z wdziękiem zapowiadają kolejne punkty bogatego program uroczystości.

Wystąpienie Pani Prezes Grażyny Mądry – Iwanowskiej o początkach funkcjonowania SUTW i kolejnych latach oraz o zamierzeniach na następne wywołały duży aplauz wśród widowni.

Kolejnym mówcą był Prezydent Piotr Krzystek i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. Były podziękowania w postaci dyplomów dla zasłużonych i wyróżniających się w pracy na rzecz uniwersytetu słuchaczy. Takie wyróżnienie otrzymała między innymi nasza koleżanka Wandzia Hładoń i kolega Roman Majchrzycki. Gratulujemy.

Po części oficjalnej dalszą część akademii wypełniły występy w wykonaniu zespołów działających w ramach kół zainteresowań.

Jubileuszowe obchody wyjątkowego uniwersytetu to święto radości, aktywności i samorealizacji każdego jej słuchacza.