Historia

Drukuj

Zespół rozpoczął swoją działalność w lutym 2003 roku. Powstał z inicjatywy Mieczysława Solocha, którego pasją było i jest rejestrowanie za pomocą aparatu fotograficznego i kamery życia codziennego i nie tylko. Zespół w tym czasie liczył 25 osób, które zaczęły spotykać się raz w tygodniu, a ramowy plan pracy zakładał, że spotkania te będą prowadzone w formie kursu fotografowania dla początkujących fotoamatorów. Dla zaawansowanych fotografików amatorów zajęcia obejmowały dokształcanie poprzez analizowanie zdjęć już wykonanych. W zamierzeniach były również spacery w plenerze z aparatem fotograficznym i wycieczki.  Lata 2004-2007, to napływ nowych członków do Zespoły FOTO, to coraz ciekawsze formy przybliżania problematyki fotografii amatorskiej poprzez wymianę doświadczeń, czy analizę wykonanych zdjęć w oparciu o aktualną literaturę fachową i czasopisma. Cały czas jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju nowości, wystawy, ciekawostki fotograficzne. Świat należy do aktywnych, więc wsiadamy do własnych samochodów i ruszamy w dal, by poszukiwać ciekawych obiektów do fotografowania. Spotykamy się przez cały rok kalendarzowy - w roku akademickim w piątki a miesiącach wakacyjnych również w piątki w wybranych miejscach, a najczęściej w Klubie „Dom pod Fontanną”. Niezależnie od tych spotkań, na których regularnie uzupełniamy naszą wiedzę teoretyczną organizujemy wiele plenerów zarówno pieszych w okolice Szczecina jak i wyjazdowych. Zainteresowanym miłośnikom fotografii możemy tylko zaoferować uczestnictwo w plenerach, których od wiosny i przez całe lato będzie wiele i o których w tym miejscu  informować będziemy sympatyków i przyjaciół.

Życie dopisało dalszy ciąg historii. W wyniku różnic programowych i celów zespołu  nastąpił podział na dwa  zespoły:
- Zespół Foto-Wideo
- Zespół Fotograficzny "FotoSenior", który w czerwcu 2012 r zmienił nazwę na Grupa Fotograficzna GF16x24.


Start nietypowy, ale jak potrzebny. Zespół fotograficzny  FOTOSENIOR  Uniwersytetu Trzeciego Wieku został założony 30 września 2011 roku podczas nadzwyczajnego zebrania, które odbyło się w dość niecodziennych warunkach, bo na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. Członkowie FotoVideo w osobach: Wanda Hładoń, Barbara Brzezińska Mirosław Szyłkowski, Grażyna Stasiak, Barbara Oleszewska, Wanda Dors, Olga Kulpa, Romualda Kotkowska, Bożena Żylińska, Krystyna Jurkowska, Roman Majchrzycki, Maria Chorągiewicz i Stanisław Bartosik postanowili przyjąć rezygnację Pani Marii Soldat ze stanowiska kierownika Zespołu fotograficznego i powołać drugi, alternatywny zespół foto przy UTW. W drodze głosowania nowym liderem zespołu została Pani Wanda Hładoń, która na swego zastępcę zaproponowała Panią Barbarę Brzezińską. Obie panie to profesjonalistki w dziedzinie fotografowania. Obydwie panie otrzymały 100 % poparcia zebranych członków. Pismo o rozdziale i utworzeniu drugiego zespołu fotograficznego  zostało dostarczone Pani Prezes UTW. 
Nasze credo i nadrzędny cel to: wykonywanie dobrych fotografii i samodoskonalenie się poprzez: spotkania, szkolenia, dyskusje, warsztaty plenerowe, prezentacje i wystawy a także czytanie, oglądanie dobrych fotografii, obrazów malarskich, wystaw fotograficznych, dyskusje, wymiana poglądów. Spotkania zespołu odbywają się raz w tygodniu w siedzibie SUTW przy ul. Mariackiej. Tematyka dotyczy spraw organizacyjnych, szkoleń, dyskusji, oglądania zdjęć, wymiany poglądów. Po dwóch kolejnych spotkaniach trzeci piętek przeznaczony jest na warsztaty plenerowe. Celem tych plenerów jest połączenie warsztatów fotograficznych i fotografowania oraz jako wyprawa turystyczna zakończona spotkaniem towarzysko - integracyjnym. Dodatkowo zespół spotykał się w Technikum Kolejowym przy ul. Kusocińskiego na wykładach z komputerowej obróbki zdjęć. Wykładowcą był Pan Jerzy Sienkiewicz. Każdy członek zespołu zobowiązany jest do czynnego udziału w jego pracach w miarę swoich umiejętności i możliwości. Do takich dodatkowych czynności należą: prowadzenie spraw finansowych, prowadzenie ewidencji zbiorów, organizowanie warsztatów plenerowych, organizacja prezentacji w miejscach wystawowych, czuwanie nad częścią kameralną spotkań, ewidencja i komunikaty, sprawy komputerowe.  Plenery są podstawową, praktyczną formą zamierzeń zespołu, gdzie organizacja logistyczna należy do członków-ochotników. To oni są przewodnikami ustalającymi miejsce, dzień i sposób dojazdu do celu pleneru przy wcześniejszym zaakceptowaniu  tematu na zebraniu. Po każdym plenerze jego uczestnicy prezentują swoje najlepsze zdjęcia na naszej stronie internetowej : www.zfv.com.pl. Cechują nas: kultura bycia, pęd wiedzy, profesjonalizm, elokwencja, asertywność, kreatywność i otwartość.